Ota yhteyttä
Soita 0400 660 227Päivystys 24h
Kiireettömät ilmoitukset Huoltokutsu ›
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
KIINTEISTÖHUOLTO HAUTANEN OY

 

1. REKISTERINPITÄJÄ
Kiinteistöhuolto Hautanen Oy
Y-tunnus: 2678102-8
Osoite: Tuottajankuja 1 A 6, 60100 Seinäjoki
 
2. YHTEYSHENKILÖ
Jussi-Pekka Hautanen, toimitusjohtaja
j-p@kiinteistohuoltohautanen.fi
 
3. MITÄ HENKILÖTIETOJASI KÄSITTELEMME?
Käsittelemme rekisterissä seuraaviin tietoryhmiin liittyviä tietoja:
 
Asukasrekisteri
 
•                    Etu- ja sukunimi
•                    Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)           
•                    Syntymäaika
 
Asiakasrekisteri (laskutus)
•                    Etu- ja sukunimi
•                    Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)           
•                    Laskutushistoria
 
4. ONKO TIETOJA PAKKO ANTAA?
Tietoja ei ole pakko antaa, mutta tässä tapauksessa emme pysty kaikkia palvelujamme tarjoamaan.
Tarvitsemme tietosi laskutusta varten, että voimme tarjota palvelujamme. Tarvitsemme tietojasi, myös avainpalvelua varten, että voimme todentaa asuntoon kuuluvat henkilöt. Ilman henkilötietoja, emme pysty edellä mainittuja palveluja tarjoamaan.
 
5. MISTÄ HENKILÖTIETOJASI KERÄTÄÄN?
Keräämme henkilötietoja itsesi antamana tai isännöintitoimiston (tai vastaavan) lähettämästä asukkaan muuttoilmoituksesta.
 
6. MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN HENKILÖTIETOJASI KERÄTÄÄN JA KÄSITELLÄÄN?
Keräämme henkilötietojasi, että voimme tarjota laadukkaampaa, sujuvampaa ja turvallisempaa kiinteistöhuoltopalvelua. Asiakkaan tavoittaminen on sujuvampaa ja henkilöllisyyden todentaminen avainpalvelutilanteessa on turvallisempaa.
 
7. MILLE TAHOILLE SIIRRÄMME TAI LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJA?
Siirrämme henkilötietojanne kiinteistöhuollon ohjausjärjestelmään AVUX, jonka ylläpitäjänä toimii Kupari Solutions Oy.
Jossain määrin siirrämme tietoja, myös tilitoimistomme Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy:n käsiteltäväksi.
 
9. MITEN KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai sopimusvelvoitteidemme kannalta.
Asukasrekisteristä tietosi poistuvat aina poismuutonyhteydessä.
 
10. OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.
 
11. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on loukattu tietosuojalainsäädäntöön ja erityisesti tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.
 
12. OIKEUS SAADA TIETÄÄ MITÄ TIETOJA SINUSTA KÄSITELLÄÄN
Sinulla on oikeus saada tietää mitä tietoja sinusta käsittelemme ja mihin rekistereihin tietosi ovat liitetty.
 
13. MITEN HUOLEHDIMME HENKILÖTIETOJESI TURVALLISUUDESTA?
Henkilötietojen asianmukainen suojaaminen on meille tärkeää. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain Kiinteistöhuolto Hautasen henkilökunta, joiden toimenkuva sitä vaatii.
Pääsy henkilötietoihin edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjälle myönnettävän käyttöoikeustason. Lisäksi olemme sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja lukuumme käsittelevä yhteistyökumppani on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen myös omien työntekijöidensä toimien osalta.
 
 
Tietosuojalausunto on laadittu 25.5.2018.

 

Kiinteistöhuolto Hautanen Oy